• HLEDÁTE PRÁCI ŘIDIČE?

  HLEDÁTE PRÁCI ŘIDIČE?

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • PRÁCE ŘIDIČKY AUTOBUSU

  PRÁCE ŘIDIČKY AUTOBUSU

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • PRÁCE ŘIDIČE AUTOBUSU

  PRÁCE ŘIDIČE AUTOBUSU

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • PLATOVÉ PODMÍNKY

  PLATOVÉ PODMÍNKY

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

PLATY ŘIDIČŮ A PLATOVÉ TŘÍDY
ridic-bus-ikona

ridi3

 

PLATY ŘIDIČŮ A BENEFITY

Aktuálně se osobní autobusová doprava potýká s nedostatkem řidičů autobusů. Dopravci rádi uvítají do svých řad nejen řidiče, ale i řidičky autobusů, kde nabízí dobré finanční podmínky a zaměstnanecké benefity.

Řidič osobní dopravy:

• Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)
• Platové rozmezí: 28 000 Kč - 51 000 Kč

Profesní kvalifikace: Řidič silniční osobní dopravy. Alternativní názvy jsou - řidič autobusů a trolejbusů.

Platové třídy řidiče autobusů se pohybují ve třídách 7, 6 a 4.


PLATY A BENEFITY
Řidič autobusu.cz
ridic-bus-ikona

ridic-bus3


HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA A PLATOVÉ TŘÍDY

Profesní kvalifikace

 • Řidič silniční osobní dopravy

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Platové třídy a příklady prací z veřejného sektoru 

 • Platová třída 7: Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení kromě řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.
 • Platová třída 6: Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
 • Platová třída 4: Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese .

Hrubé měsíční mzdy řidiče autobusu, trolejbusu a tramvaje

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají (CZ-ISCO 8331)

 • Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 272 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 904 Kč do 51 563 Kč
 • Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
 • Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 216 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 258 Kč do 51 871 Kč
 • Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě (CZ-ISCO 83311)

 • Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 38 886 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 426 Kč do 51 640 Kč
 • Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
 • Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 437 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 163 Kč do 51 087 Kč
 • Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob (CZ-ISCO 83312)

 • Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 578 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 478 Kč do 51 060 Kč
 • Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
 • Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 795 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 421 Kč do 51 606 Kč
 • Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči trolejbusů (CZ-ISCO 83313)

 • Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 164 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 359 Kč do 51 706 Kč
 • Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Hrubá měsíční mzda řidiče/čky autobusů podle krajů v ČR v roce 2021. 

Mzdová sféraPlatová sféra
KrajOdMediánDoOdMediánDo
Hlavní město Praha 39 542 Kč 45 859 Kč 51 826 Kč - - -
Jihočeský kraj 36 329 Kč 41 962 Kč 45 774 Kč - - -
Plzeňský kraj 38 802 Kč 42 323 Kč 45 433 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 555 Kč 39 171 Kč 42 537 Kč - - -
Ústecký kraj 32 683 Kč 36 287 Kč 39 270 Kč - - -
Královéhradecký kraj 32 011 Kč 37 041 Kč 42 450 Kč - - -
Pardubický kraj 36 533 Kč 40 456 Kč 43 543 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 999 Kč 36 819 Kč 41 919 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 093 Kč 40 804 Kč 45 452 Kč - - -

Zdroj informací a použitá literatura: https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-702-Ridic_silnicni_osobni_dopravy

Více informací:

Sekce 1 - Zdravotní způsobilost k výkonu povolání řidiče autobusů.
Sekce 2 - Řidič/čka autobusů.
Sekce 3 - Legislativní požadavky k výkonu povolání řidiče autobusů.

VSTUP PRO PRACOVNÍKY


PLATOVÉ PODMÍNKY A VÝHODY PRO ŘIDIČE/ČKY AUTOBUSU
A ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
ridic-bus-ikona
Pro stávající řidiče a řidičky autobusu a řidič nákladního automobilu splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci řidiče / Pro zájemce o práci v osobní i nákladní dopravě. Mzdy podle platových tříd / Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají nebo řidičů nákladního automobilu / Benefity pro zaměstnance / Řidičské oprávnění zdarma / Rekvalifikace a školení zdarma Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Dovolená 5 týdnů / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky ... 


HLEDÁTE ŘIDIČE?
Řidič/čka autobusu * Řidič/čka vysokozdvižného vozíků * Řidič nákladního automobilu

LOGO-RIDIC-AUTOBUSU

spoluprace-bus

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - řidičů autobusů a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků. Ke své práci využíváme všechny dostupné nástroje, které práci zefektivňují.

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno dopravního podniku u široké veřejnosti. V případě potřeby vyhledáme a zajistíme dopravcům nové zakázky, které zvyšují vytížení jejich přepravních kapacit.

ridic-bus-ikona
NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)profesecz.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.