• HLEDÁTE PRÁCI ŘIDIČE?

  HLEDÁTE PRÁCI ŘIDIČE?

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • PRÁCE ŘIDIČKY AUTOBUSU

  PRÁCE ŘIDIČKY AUTOBUSU

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • PRÁCE ŘIDIČE AUTOBUSU

  PRÁCE ŘIDIČE AUTOBUSU

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • PLATOVÉ PODMÍNKY

  PLATOVÉ PODMÍNKY

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  Personální portál pro řidiče autobusu.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

OSOBNÍ DOPRAVA
ridic-bus-ikona

ridi1

 

AUTOBUSOVÁ OSOBNÍ DOPRAVA

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách. Produktem dopravy je přeprava. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Doprava patří mezi nejrychleji se rozvíjející sektory národního hospodářství.

Autobusová doprava je silniční doprava pro přepravu osob, osobní doprava uskutečňovaná autobusy. Osobní doprava se dělí podle pravidelnosti, podle místa uskutečnění, podle způsobu financování a na dopravu linkovou. Aktuálně se osobní autobusová doprava potýká s nedostatkem řidičů autobusů. Dopravci rádi uvítají do svých řad nejen řidiče, ale i řidičky autobusů.

 


OSOBNÍ DOPRAVA
Řidič autobusu.cz
ridic-bus-ikona

ridic-bus3


OSOBNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Charakteristika silniční dopravy

K silniční dopravě se dnes zpravidla využívají kolová vozidla, zde pak zejména osobní auta, autobusy, motocykly, trolejbusy a nákladní automobily.

Dálnice (zastarale autostráda) jsou rychlostní komunikace výhradně pro motorová vozidla. Jejich správu na území České republiky má na starosti Ředitelství silnic a dálnic a vlastníkem je stát.

Silnice tvoří silniční síť a jsou určené jak pro silniční a jiná vozidla, tak pro chodce. Silnice se dělí do několika tříd:

 • silnice I. třídy,
 • silnice II. třídy,
 • silnice III. třídy.

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace sloužící dopravě v rámci území obce. Vlastníkem je vždy ta obec, v jejímž katastrálním území se komunikace nachází.

Účelová komunikace je komunikací sloužící ke spojení několika nemovitostí. Její význam je především ve prospěch majitelů těchto nemovitostí případně k obhospodařování lesních a zemědělských pozemků. Vlastníkem účelových komunikací může být fyzická nebo právnická osoba.

Autobusová doprava je silniční doprava pro přepravu osob, osobní doprava uskutečňovaná autobusy.

Dělení

 1. podle pravidelnosti
 • pravidelnou (linkovou) a
 • příležitostnou (např. zájezdovou, u jednorázových akcí, jízdy bez pevného jízdního řádu a pevně určených tras a zastávek atd.).
 1. podle místa uskutečnění
 • městskou,
 • příměstskou a regionální,
 • meziměstskou a dálkovou,
 • mezinárodní.
 1. linková
 • veřejnou
 • zvláštní (neveřejnou)
 1. podle způsobu financování
 • komerční - financovanou buď pouze z jízdného nebo soukromoprávním subjektem, provozovanou svým jménem a na svůj účet.
 • dotovaná - zajišťující dopravní obslužnost na základě objednávky veřejného samosprávného celku, pak provozovanou jménem objednatele.
 • soukromá - je-li např autobus majetkem soukromé osoby.

Historie

Od roku 1905 na území Rakouska-Uherska jezdily poštovní autobusy, které kromě zásilek dopravovaly i omezený počet osob.[1] Rakouský Postbus slavil v roce 2007 výročí 100 let společnosti od roku 1907.

V českých zemích byly první poštovní linky zavedeny roku 1908, a to linka Pardubice – Bohdaneč (11 km, 64 minut) a Pardubice – Holice. Na linkách jezdily autobusy Laurin & Klement s dřevěnou karoserií, čtyřválcovým benzinovým motorem a řetězovým pohonem zadních kol a s dřevěnými koly s obručemi z plné gumy. Při optimální rychlosti 26 km/h (maximální dovolená rychlost byla 28 km/h v obci a 15 km/h za tmy) měl vůz spotřebu až 62 litrů benzinu na 100 km.

Zdroj informací a použitá literatura: https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-osobni-dopravy , https://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava

Více informací:

Sekce 1 - Zdravotní způsobilost k výkonu povolání řidiče autobusů.
Sekce 2 - Mzdy řidičů autobusů.
Sekce 3 - Legislativní požadavky k výkonu povolání řidiče autobusů.

VSTUP PRO PRACOVNÍKY


PLATOVÉ PODMÍNKY A VÝHODY PRO ŘIDIČE/ČKY AUTOBUSU
A ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
ridic-bus-ikona
Pro stávající řidiče a řidičky autobusu a řidič nákladního automobilu splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci řidiče / Pro zájemce o práci v osobní i nákladní dopravě. Mzdy podle platových tříd / Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají nebo řidičů nákladního automobilu / Benefity pro zaměstnance / Řidičské oprávnění zdarma / Rekvalifikace a školení zdarma Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Dovolená 5 týdnů / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky ... 


HLEDÁTE ŘIDIČE?
Řidič/čka autobusu * Řidič/čka vysokozdvižného vozíků * Řidič nákladního automobilu

LOGO-RIDIC-AUTOBUSU

spoluprace-bus

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - řidičů autobusů a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků. Ke své práci využíváme všechny dostupné nástroje, které práci zefektivňují.

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno dopravního podniku u široké veřejnosti. V případě potřeby vyhledáme a zajistíme dopravcům nové zakázky, které zvyšují vytížení jejich přepravních kapacit.

ridic-bus-ikona
NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)profesecz.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.